FUG

fug1

n d.d. bürkülü / isti / boğanaqlı / boğuq / kəsif / ağır hava

fug2

v d.d. bürküdə oturmaq; to ~ at home dörd divar arasında oturmaq, oturaq həyat tərzi keçirmək

FUEL
FUGGY