FULLY

adv tamamilə, büsbütün; tam, lap, çox; qətiyyən, heç, mükəmməl surətdə; ~ persuaded tamamilə inandırılmış; ~ justified tamamilə təmizə çıxardılmış / bəraət qazandırılmış

FULL-TRAILER
FULSOME