FUNNY

adj 1. gülməli, məzəli, əyləncəli, qəribə, maraqlı; əyləndirici; a ~ story gülməli lətifə, qaravəlli, gülməli hadisə; It’s not funny at all Bu heç də gülməli deyil: 2. qəribə, təəccüblü, qeyri-adi, anlaşılmaz; ~ temper / way to behave qəribə xarakter / davranış; ~ thing anlaşılmaz / qəribə şey; 3. d.d. şübhəli, çirkli; ~ business çirkli iş, aldatma, yalan. hiylə, kələk, fırıldaq, dələduzluq; There is something funny about it Burada nəşə bir fırıldaq var

FUNKY
FUNNY HOUSE