FUNKY

adj d.d. 1. bərk qorxudulmuş, hürküdülmüş, çaxnaşmaya / təlaşa / vəlvələyə düşmüş; 2. qorxaq, ağciyər

FUNK
FUNNY