GALUMPH

v 1. sevincdən atılıb düşmək; hoppanmaq; 2. təkəbbürlə addımlamaq

GALOSH
GALVANIC