GAMBIT

n şahm. 1. qambit (şahmat); 2. məc. gələcəkdə üstünlük qazanmaq məqsədilə edilən güzəşt

GALVANIZM
GAMBLE