GAMBLE

gamble1

n 1. qumar (oyun); 2. xətərli iş

gamble2

v 1. qumar oynamaq; to ~ away qumarda uduzmaq; 2. möhtəkirlik etmək, to ~ in the Stock Exchange hərrac bazarında möhtəkirlik etmək; 3. : to ~ with risk etmək, təhlükəli işə girişmək

GAMBIT
GAMBLER