İÇDİRİLMƏK

icb. İçməyə məcbur edilmək.
İÇDİRİLMƏ
İÇDİRMƏ

Digər lüğətlərdə