İÇİRTDİRMƏ

İçirtdirmək”dən f.is.
İÇİRMƏK
İÇİRTDİRMƏK

Digər lüğətlərdə