İBARƏBAZ

[ ər. ibarə və fars. …baz] bax ibarəpərdaz.
İBARƏ
İBARƏBAZLIQ

Digər lüğətlərdə