İBRƏ₂

is. köhn. Əldətoxunma şal, yun parça.
[Xırdaxanım:] Mən də sənə borclu oluram bir dəst şaldan libas ibrə işləməli. N.Vəzirov.
[Odabaşı:] Hətta Mirzə Əhməd ağa bir ədəd ibrə şalından canamaz … qız üçün ənam göndərmişdi. Ə.Haqverdiyev.

İBRAZ
İBRƏ₁

Digər lüğətlərdə