İBRƏTXANA

is. [ ər. ibrət və fars. …xanə] İbrət götürülən yer, tərbiyə evi.
[Məmməd:] Xeyr, [teatr] ibrətxanadır. S.S.Axundov.

İBRƏTAMİZ
İBRƏTLƏNDİRİCİ

Digər lüğətlərdə