İBRANİ

is. [ ər. ]
1. Qədim yəhudilərin adlarından biri.
2. Qədim yəhudi dili.
İBN
İBRAZ

Digər lüğətlərdə