İCARƏÇİ

bax icarədar.
İCARƏ
İCARƏDAR

Digər lüğətlərdə