İCARƏLƏNMƏ

İcarələnmək”dən f.is.
İCARƏLƏMƏK
İCARƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə