İCARƏNAMƏ

is. [ ər. icarə və fars. …namə] İcarəyə almaq və ya vermək haqqında yazılı sənəd; icarə kağızı.
İCARƏLƏNMƏK
İCAZƏ

Digər lüğətlərdə