İFŞAEDİCİ

sif. İfşa edən, faş edən, üstünü açan, aşkara çıxaran, açıb göstərən, ifşa mahiyyətində olan. İfşaedici sənədlər. İfşaedici dəlillər.
– Bakı komitəsi çar hökumətinin avqust ayındakı xəyanətini ifşaedici bir proklamasiya buraxdı. M.S.Ordubadi.

İFŞAÇILIQ
İFŞAEDİCİLİK

Digər lüğətlərdə