İFADƏLƏNDİRİLMƏ

İfadələndirilmək” dən f.is.
İFADƏÇİ
İFADƏLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə