İKİAYAQLI

sif.
1. İki ayağı olan.
2. məc. dan. İnsan mənasında epitet kimi işlənir.
[Xortdan:] Tehranda bir nəfər ikiayaqlı qalmadı. Ə.Haqverdiyev.

İKİAVARLI
İKİAYLIQ

Digər lüğətlərdə