İKİCİLDLİ

sif. İki cilddən ibarət olan. İkicildli lüğət. İkicildli əsər.
İKİCƏRGƏLİLİK
İKİCİLDLİK

Digər lüğətlərdə