İLAHİLƏŞDİRİLMƏK

məch. Xariqüladə, ilahi bir qüvvə edilmək, Allah sifəti verilmək, Allah sayılmaq.
// Allah kimi yüksəldilmək, təqdis edilmək, Allah kimi qarşısında səcdə edilmək. Təbiət güclərinin ilahiləşdirilməsi.
– İlahiləşdirilmiş, mələk simalı, əl çatmayacaq dərəcədə uzaq, xəyali gözəlin yerini sadə, təbii, həqiqi gözəllər tutur. M.İbrahimov.

İLAHİLƏŞDİRİLMƏ
İLAHİLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə