İLBƏİL

zərf İldən-ilə, il keçdikcə.
Tuf belə dövrana ki, bədtər olur; Seyri-fələk, dövri-zaman ilbəil. M.Ə.Sabir.
Dəyişir ilbəil mənim zahirim; Məsləkim, əqidəm dəyişmir ancaq. B.Vahabzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İLBƏİL İLBƏİL Uşaqlar ilbəil böyüyüb bir yaşdan o birinə keçdikdə yenə yaşlarına müvafiq analarına möhtac olurlar (Çəmənzəminli); İLDƏN-İLƏ Cövrü zülmün yeti
İLAVƏ
İLBİZ

Digər lüğətlərdə