İLDƏN-İLƏ

zərf Hər il keçdikcə, getdikcə. Vətənimizin qüdrəti ildən-ilə artır.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İLDƏN-İLƏ ildən-ilə bax ilbəil
İLBİZLİK
İLDIRIM

Digər lüğətlərdə