İLBİZLİK

is.
1. İlbiz çox olan yer. Evin dalı ilbizlikdir.
2. məc. Adam sancma, əlaltından, gizlindən iş görmə. İlbizlik etmək.
İLBİZ
İLDƏN-İLƏ

Digər lüğətlərdə