İMƏKLƏMƏ

İməkləmək”dən f.is.
İMƏK
İMƏKLƏMƏK

Digər lüğətlərdə