İMALƏ₂

is. [ ər. ] ədəb. köhn. Əruz vəznində yazılmış şeirlərdə: qısa oxunması lazım gələn hərəkənin vəznə uyması üçün qeyri-təbii olaraq uzadılmasından ibarət vəzn nöqsanı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İMALƏ İMALƏ (tib.) ..Bu imalə təsir etməsə, o vaxt Qubadan molla Hacıbaba bizə yazdığı bu duanı hər sübh namazından sonra 140 mərtəbə oxusun
İMAJİNİ́ZM
İMALƏ₁

Digər lüğətlərdə