İMİRÇİMİŞ

f.sif. dan. Ağırlaşmış, xarab olmuş, turşumuş, iylənmiş. İmirçimiş yağ.
İMİRÇİMƏK
İMİŞ

Digər lüğətlərdə