İNADCIL

bax inadkar.
Hər şeydə möhkəm, sözünün üstə duran, inadcıl, amansız olan Baxış bəyin bir zəif cəhəti vardı: çox şorgöz idi. Ə.Abasov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İNADCIL bax: inadkar

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • İNADCIL İNADCIL – SADƏLÖVH İnadcıl qızın da başına görün nə gəldi (G.Hüseynoğlu); Yeja bu sadəlövh adamın beynəlxalq vəziyyətlə tanış olmasına heyrət edərək d
İNAD
İNADCILLIQ

Digər lüğətlərdə