İÓN

is. [ yun. ] fiz. Elektriklə yüklənmiş atom və ya atom qrupu.
İNZİVA
İONİZÁSİYA

Digər lüğətlərdə