İONLAŞDIRMA

İonlaşdırmaq”dan f.is.
İONLAŞDIRILMAQ
İONLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə