İPƏYATMAZLIQ

is. İpəyatmaz adamın hal və keyfiyyəti; tərslik.
İPƏYATMAZ
İPƏYİRƏN

Digər lüğətlərdə