İPƏYİRƏN

sif. İpi açıb təmizləyən və əyirən. İpəyirən maşın.
İPƏYATMAZLIQ
İPLƏMƏ

Digər lüğətlərdə