İQLİMLƏŞDİRMƏK

f. Yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq, yeni mühitə alışdırmaq (heyvanları, bitkiləri).
İQLİMLƏŞDİRMƏ
İQLİMLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə