İRƏŞ

məh. bax anac 1-ci mənada. İrəş toyuq.
İRƏMƏ
İRƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə