İRƏLİKİ

sif. Qabaqkı, (bundan) əvvəlki,
…əvvəl olmuş; keçmiş.
İrəliki məqalələrimizdən “Tərəqqi”nin hörmətli oxucuları gördülər ki, əsillərindən o dərəcədə uzaqda və kənarda durmayıblar. F.Köçərli.
[Hafizə xanım:] De görüm bəy irəliki arvadına puldan-zaddan göndərir, yoxsa yox? Ə.Haqverdiyev.
[Hacı Murad:] …Amma irəlidəki arvaddan beş oğlu var, dörd də ay kimi qızı. S.S.Axundov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İRƏLİKİ qabaqkı
İRƏLİDƏN
İRƏLİLƏMƏ

Digər lüğətlərdə