İRƏLİLƏTMƏK

f.
1. Durduğu yerdən bir qədər qabağa itələmək, qabağa çəkmək. Stulu bir az irəlilətmək.
2. İnkişaf etdirmək, tərəqqisini sürətləndirmək.
“Molla Nəsrəddin” nəinki Azərbaycan ədəbiyyatını, həm də Azərbaycan jurnalistikasını böyük bir təkanla irəlilətdi. M.İbrahimov.

İRƏLİLƏTMƏ
İRƏLİLƏYİŞ

Digər lüğətlərdə