İRAQLAŞDIRILMAQ

məch. Uzaqlaşdırılmaq.
İRAQLAŞDIRILMA
İRAQLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə