İRAQLAŞMA

İraqlaşmaq”dan f.is.
İRAQLAŞDIRMAQ
İRAQLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə