İSİTMƏLİ

sif.
1. İsitmə xəstəliyi olan, isitmə çəkən, titrədib-qızdıran. İsitməli adam.
// İs. mənasında. İsitməlilərə kinə iynəsi vurmaq. İsitməlilərə məxsus palata.
2. İsitmə xəstəliyi yayılmış. İsitməli yerlər.
İSİTMƏK
İSİTMƏLİ-İSİTMƏLİ

Digər lüğətlərdə