İSKƏNƏLƏMƏ

İskənələmək”dən f.is.
İSKƏNƏ
İSKƏNƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə