İSLADILMA

İsladılmaq”dan f.is.
İSKİTLƏR
İSLADILMAQ

Digər lüğətlərdə