İTƏLƏŞMƏ

İtələşmək”dən f.is.
İTƏLƏNMƏK
İTƏLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə