İTƏLƏMƏ

İtələmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İTƏLƏMƏ toxunma
  • İTƏLƏMƏ tərpətmə
  • İTƏLƏMƏ soxma — yeritmə
İTƏBAXAN
İTƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə