İTƏLƏNMƏ

İtələnmək”dən f.is.
İTƏLƏMƏK
İTƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə