İTƏLƏYİCİ

is. tex. İşləmə zamanı mexanizmin müəyyən hissələrinin vəziyyətini təkanla dəyişdirən qurğu.
İTƏLƏŞMƏK
İTGƏ

Digər lüğətlərdə