İTHAF

is. [ ər. ] Hədiyyə etmə, töhfə vermə; hədiyyə, töhfə.
Ürəyin ürəyə öz ithafını; Ayrı bir mətləbə yozmaq olarmı? B.Vahabzadə.

□ İt(ti)haf etmək – bağışlamaq, hədiyyə etmək, vermək, həsr etmək. Şair bu poemanı böyük Üzeyir bəyin işıqlı xatirəsinə ithaf edib.
– Aşıq, Bəsti Bağırovaya və onun yoldaşlarına ithaf etdiyi şeri oxumağa başladı. Ə.Sadıq.

Etimologiya

  • İTHAF Ərəb mənşəlidir, töhfə sözü ilə eyni kökə malikdir. “Həsr etmək, hədiyyə” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov
İTGƏ
İTXİYARI

Digər lüğətlərdə