İTİDIRNAQLI

sif. Dırnaqları iti, sivri olan. İtidırnaqlı quş.
– Görsəydi havada itidırnaqlı; Yırtıcı dimdikli, qarmaqayaqlı; …Vurardı başına ürəyindən qan. H.K.Sanılı.

İTİDƏMİR
İTİDİŞLİ

Digər lüğətlərdə