İTİGEDƏN

sif. İti sürətli, çox sürətli gedən.
İTİDİŞLİ
İTİGÖRƏN

Digər lüğətlərdə