İZ-ƏLAMƏT

bax iz 2-ci mənada.
□ İz(i)-əlamət(i) qalmamaq (olmamaq, görünməmək) – varlığına dəlalət edən heç bir şey, heç bir əlamət, heç bir nişanə qalmamaq.
[Leylək Ələmdar] ağası ilə birlikdə bütün həyəti, bağçanı bir-birinə vurdu, ancaq Alagözdən heç bir iz-əlamət görünmədi. S.Rəhimov.

// Yox olmaq, məhv olmaq, ortadan silinib getmək.
İZ
İZ-ƏSƏR

Digər lüğətlərdə