İZAFƏT

is. [ ər. ] dilç. Təyini söz birləşməsi.
İZAFƏ
İZAFİ

Digər lüğətlərdə